boxed
border
http://finnstoy.dk/wp-content/themes/anya/
http://finnstoy.dk/
#3e9bd4
style1

Bestyrelsesmedlem

Den gode bestyrelse medvirker til at sikre virksomhedens vækst og udvikling. Bestyrelsen tilfører ledelsen nye synsvinkler og inspiration, som åbner nye forretningsmuligheder og forbedrer den eksisterende virksomhed.

Bestyrelsen giver også ledelsen lejlighed til at vende vigtige beslutninger med erfarne og engagerede bestyrelsesmedlemmer, der kan se tingene ”udefra.“ Bestyrelsen repræsenterer ejerne og sikrer ejerne god selskabsledelse og gennemarbejdede budgetter og regnskaber.

Mit bestyrelsesarbejde bygger på 30 års erfaring i drift og ledelse af it-baserede virksomheder. En erfaring som jeg løbende har udbygget med relevante kurser og efteruddannelse i ledelse og bestyrelsesarbejde.

Eksempler på bestyrelsesposter:

  • Ceptu Aps – bestyrelsesformand, december 2016 -
  • Strongminds Aps – bestyrelsesformand, juli 2016 -
  • Flow Robotics A/S – Bestyrelsesmedlem, sept 2017 -
  • Human Technologies  – advisoryboard medlem, oktober 2015 – 2018
  • Cetrea A/S – fra opstart i 207 til exit i 2014 (formand 2007-2012). Cetrea blev i 2014 solgt til Maquet for 90 mio dkr.
  • CLC Bio A/S – fra opstart i 2005 til exit i 2013. Siden opstarten i 2005 er virksomheden vokset til over 100 ansatte. Virksomheden er “born-global” og har over 96 % eksport. CLC Bio blev i 2013 solgt til Qiagen for 3 cifret mio beløb
  • Genimatics Holding IV Aps
  • IT-Effect A/S
  • IT-forum

bestyrelsesmedlem-finn-stoy
paged
Loading posts...
link_magnifier
#409ed6
off
fadeInDown
loading
#409ed6
off